Natječaji

DRAŽANAC 1

Traže se ponude za izmjenu krovišta

Broj za dostavu ponude: 179/19.
Predstavnik suvlasnika: Zorana Jerkan, 091-791-4753
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.-6.12.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.