Natječaji

KUKULJEVIĆEVA 17

Traže se ponude za sanaciju kosog krova poviše stana Ćaleta

Broj za dostavu ponude: 180/19.
Predstavnik suvlasnika: Ante Šitum, 091-522-9481
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.-6.12.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/340-700.