Natječaji

VUKOVARSKA 173

Traže se ponude za izmjenu ulaznih vrata

Broj za dostavu ponude: 182/19.
Predstavnik suvlasnika: Angela Delić, 095,876-3998
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.-6.12.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: ing. građ. Hrvoje Miljanić, tel. 021/585-815.