Natječaji

MOSEČKA 22

Traže se ponude za ugradnju ulaznih vrata

Broj za dostavu ponude: 91/20.
Predstavnik suvlasnika: Goran Džaja
Rok za dostavljanje ponuda: 7.10.-30.10.2020.g.

Nadzorni referent STANO-UPRAVE: ing. građ. Hrvoje Miljanić, tel. 021/585-815.