RENDIĆEVA 4

Traže se ponude za sanaciju terase (TPO folija)

Broj za dostavu ponude: 72/19.
Predstavnik suvlasnika: Igor Braić, 098-603-024
Rok za dostavljanje ponuda: 14.3.-29.3.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.