OMIŠKA 4

Traže se ponude za sanaciju pokrova kosog krova

Broj za dostavu ponude: 74/19.
Predstavnik suvlasnika: Stipe Mlikotić, 091-118-8080
Rok za dostavljanje ponuda: 14.3.-29.3.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.