SAVSKA 11

Traže se ponude za izmjenu ulaznih vrata

Broj za dostavu ponude: 117/19.
Predstavnik suvlasnika: Mate Čikeš, 549-216
Rok za dostavljanje ponuda: 6.6.-28.6.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/340-700.