MOSEĆKA 16

Traže se ponude za sanaciju fasade i trotoara

Broj za dostavu ponude: 139/19.
Predstavnik suvlasnika: Ante Sunara
Rok za dostavljanje ponuda: 10.9.-25.9.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: ing. građ. Hrvoje Miljanić, tel. 021/585-815.