STARČEVIĆEVA 3

Traže se ponude za sanaciju fasade i balkona

Broj za dostavu ponude: 140/19.
Predstavnik suvlasnika: Bartul Pivac
Rok za dostavljanje ponuda: 10.9.-25.9.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.