DUBROVAČKA 20

Traže se ponude za sanaciju hidroizolacije prohodne terase iznad stana Škoro

Broj za dostavu ponude: 05/19.
Predstavnik suvlasnika: Zoran Gale, 021/340-299
Rok za dostavljanje ponuda: 10.1.-23.1.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.
(troškovnik preuzeti kod referenta)