JADRANSKA 2

Traže se ponude za sanaciju pokrova kosog krova

Broj za dostavu ponude: 27/19.
Predstavnik suvlasnika: Lidija Obradović, 091-980-1927
Rok za dostavljanje ponuda: 11.2.-25.2.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.