DRAŽANAC 16

Traže se ponude za bojanje u stubištu

Broj za dostavu ponude: 28/19.
Predstavnik suvlasnika: Ante Blažević, 098-433-320
Rok za dostavljanje ponuda: 11.2.-25.2.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.