Natječaji

R. KATALINIĆA JERETOVA 12

Traže se ponude za bojanje stubišta

Broj za dostavu ponude: 174/19.
Predstavnik suvlasnika: Dario Gazin, 098-743-597
Rok za dostavljanje ponuda: 14.11.-29.11.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.