Zgrade – web izvješća

Pristupom na dole navedeni link možete ostvariti uvid u financijsko stanje vaše zgrade.

Link

Za pristup navedenoj stranici potrebni su korisničko ime i lozinka koju svaki korisnik (suvlasnik) inicijalno dobije na uplatnici pričuve u pozivu na broj. Prikaz i pojašnjenje korištenja aplikacije pogledajte u dokumentu dole.

Letak stano-uprava Split