NOVAKOVA 14

Traže se ponude za sanaciju stubišnih prozora

Broj za dostavu ponude: 73/19.
Predstavnik suvlasnika: Tonka Dlaka, 091-8993-524
Rok za dostavljanje ponuda: 14.3.-29.3.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/340-700.