MAKARSKA 19

Traže se ponude za sanaciju južne fasade

Broj za dostavu ponude: 115/19.
Predstavnik suvlasnika: Ante Pezelj, 098-222-684
Rok za dostavljanje ponuda: 5.6.-28.6.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.