PUT BRDA 13

Traže se ponude za sanaciju fasade a) mrežica, ljepilo, žbuka b) termoizolacija

Broj za dostavu ponude: 04/19.
Predstavnik suvlasnika: Srećko Stanić, 098-706-797
Rok za dostavljanje ponuda: 9.1.-28.1.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.