VIŠKA 4

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 26/19.
Predstavnik suvlasnika: Dušana Šegvić, 099-843-6203
Rok za dostavljanje ponuda: 11.2.-25.2.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.