STANO-UPRAVA d.o.o.
Mike Tripala 6/III, Split 21000
tel.: +385 (0)21 340 700
faks: +385 (0)21 340 329

Natječaji

STANO-UPRAVA d.o.o. Split osnovana je 1997. godine odlukom Poglavarstva Grada Splita, a sa radom je započela 1998.g. Osnovna djelatnost tvrtke je upravljanje i održavanje stambenih i poslovnih zgrada na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Po broju objekata koje imamo pod upravljanjem, najveći smo upravitelj zgrada na području županije i drugi u Hrvatskoj. Iako smo u cijelosti u vlasništvu grada Splita, prihod ostvarujemo isključivo na tržištu a ne iz proračuna.

     

Sva prava zadržana Stanouprava d.o.o. 2017