Natječaji

VUKOVARSKA 173

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 18/20.
Predstavnik suvlasnika: Angela Delić, 021-340-297
Rok za dostavljanje ponuda: 31.1.-14.2.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: ing. građ. Hrvoje Miljanić, tel. 021/585-815.