Natječaji

POLJIČKA CESTA 15

Traže se ponude za bojanje stubišta

Broj za dostavu ponude: 20/20.
Predstavnik suvlasnika: Jadranka Matijević
Rok za dostavljanje ponuda: 11.2.-19.2.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.