Natječaji

GUNDULIĆEVA 11

Traže se ponude za sanaciju fasade i balkona na zapadnoj strani zgrade

Broj za dostavu ponude: 22/20.
Predstavnik suvlasnika: Krešimir Rudolfi
Rok za dostavljanje ponuda: 13.2.-27.2.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.