Natječaji

KAŠIĆEVA 11

Traže se ponude za izmjenu pokrova kosog krova

Broj za dostavu ponude: 23/20.
Predstavnik suvlasnika: Ana Grgurinović
Rok za dostavljanje ponuda: 17.2.-2.3.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.