Natječaji

SLAVONSKA 1

Traže se ponude za izmjenu ulaznih vrata kao i vrata spreme

Broj za dostavu ponude: 24/20.
Predstavnik suvlasnika: Marija Selak
Rok za dostavljanje ponuda: 19.2.-4.3.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.