Natječaji

TESLINA 21

Traže se ponude za bojanje stubišta

Broj za dostavu ponude: 25/20.
Predstavnik suvlasnika: Filip Perković
Rok za dostavljanje ponuda: 19.2.-4.3.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.