Natječaji

MATOŠEVA 40

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 26/20.
Predstavnik suvlasnika: Slavko Rogić
Rok za dostavljanje ponuda: 19.2.-4.3.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.
(troškovnik preuzeti kod referenta)