Natječaji

KAMENITA 4

Traže se ponude za ugradnju vodomjera s modulom za daljinsko očitavanje

Broj za dostavu ponude: 28/20.
Predstavnik suvlasnika: Damir Čubelić
Rok za dostavljanje ponuda: 24.2.-9.3.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.