Natječaji

RUĐERA BOŠKOVIĆA 6

Traže se ponude za izmjenu kliznih vrata na ulazu (zapadna strana) 

Broj za dostavu ponude: 86/20.
Predstavnik suvlasnika: Martin Čelan
Rok za dostavljanje ponuda: 1.9.-15.9.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.