Natječaji

SINJSKA 7

Traže se ponude za izmjenu pokrova kosog krova

Broj za dostavu ponude: 92/20.
Predstavnik suvlasnika: Mate Čubelić
Rok za dostavljanje ponuda: 2.11.-16.11.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.