Natječaji

DOMOVINSKOG RATA 60

Traže se ponude za izmjenu ulaznih vrata

Broj za dostavu ponude: 5/21.
Predstavnik suvlasnika: Goran Mužinić
Rok za dostavljanje ponuda: 4.1.-18.1.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.