Natječaji

ULICA SLOBODE 15

Traže se ponude za izmjenu krovišta

Broj za dostavu ponude: 6/21.
Predstavnik suvlasnika: Dragan Buljubašić
Rok za dostavljanje ponuda: 4.1.-18.1.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.