Natječaji

HEKTOROVIĆEVA 2

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 8/21.
Predstavnik suvlasnika: Goran Pavličević
Rok za dostavljanje ponuda: 12.1.-29.1.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.