Natječaji

MEŠTROVIĆEVO ŠETALIŠTE 16

Traže se ponude za sanaciju/termoizolaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 9/21.
Predstavnik suvlasnika: Domagoj Milišić
Rok za dostavljanje ponuda: 12.1.-29.1.2021.g.

Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.