Natječaji

ŠIBENSKA 37

Traže se ponude za sanaciju fasade jug i sjever
I) mrežica, ljepilo, sep
II) sa termoizolacijom

Broj za dostavu ponude: 10/21.
Predstavnik suvlasnika: Vesna Tudor Pavičić
Rok za dostavljanje ponuda: 12.1.-20.1.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/585-813.