Natječaji

ŠIBENSKA 35

Traže se ponude za bojanje u stubištu

Broj za dostavu ponude: 33/21.
Predstavnik suvlasnika: Kristijan Kuko
Rok za dostavljanje ponuda: 12.3.-26.3.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/585-813.