Natječaji

PAPANDOPULOVA 4

Traže se ponude za izmjenu brisoleja (fasada jug i sjever)

Broj za dostavu ponude: 51/21.
Predstavnik suvlasnika: Emil Katunarić
Rok za dostavljanje ponuda: 2.4.-16.6.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: ing. građ. Hrvoje Miljanić, tel. 021/585-815.