Natječaji

PARAČEVA 82

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 54/21.
Predstavnik suvlasnika: Alen Andromak
Rok za dostavljanje ponuda: 8.6.-25.6.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: ing. građ. Hrvoje Miljanić, tel. 021/585-815.