Natječaji

BAN MLADENOVA 11

Traže se ponude za uređenje fasade zapad

Broj za dostavu ponude: 59/21.
Predstavnik suvlasnika: Nikolaja Paternoster
Rok za dostavljanje ponuda: 16.7.-30.7.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.