Natječaji

TRŠĆANSKA 66

Traže se ponude za sanaciju hidroizolacije ravnog krova

Broj za dostavu ponude: 83/21.
Predstavnik suvlasnika: Goran Delin
Rok za dostavljanje ponuda: 10.11.-26.11.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.