Natječaji

BANA JELAČIĆA 1

Traže se ponude za sanaciju dijela pokrova kosog krova

Broj za dostavu ponude: 16/23.
Predstavnik suvlasnika: Josipa Krstulović
Rok za dostavljanje ponuda: 31.1.-15.2.2023.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.