Natječaji

BIJANKINIJEVA 5

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 53/23.
Predstavnik suvlasnika: Marin Ferić
Rok za dostavljanje ponuda: 17.4.-2.5.2023.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.