Natječaji

DOBRILINA 3

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 12/23.
Predstavnik suvlasnika: Marijana Taslak
Rok za dostavljanje ponuda: 27.1.-10.2.2023.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.