Natječaji

DOMOVINSKOG RATA 50

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 118/22.
Predstavnik suvlasnika: Kristina Mrčela
Rok za dostavljanje ponuda: 18.10.-2.11.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.