Natječaji

GUNDULIĆEVA 6

Traže se ponude za sanaciju balkona

Broj za dostavu ponude: 110/22.
Predstavnik suvlasnika: Vlado Ozretić
Rok za dostavljanje ponuda: 11.10.-26.10.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel.021/340-324.