Natječaji

HERCEGOVAČKA 70

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 48/23.
Predstavnik suvlasnika: Ivan Lubina
Rok za dostavljanje ponuda: 3.4.-18.4.2023.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Slaven Jažo, tel. 098/783-479.