Natječaji

ILOČKA 5

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 113/22.
Predstavnik suvlasnika: Vesna Lizatović
Rok za dostavljanje ponuda: 14.10.-28.10.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605