Natječaji

KARLOVAČKA 5

Traže se ponude za izmjenu svjetlarnika

Broj za dostavu ponude: 120/22.
Predstavnik suvlasnika: Ana Jadrić
Rok za dostavljanje ponuda: 4.11.-18.11.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Serdarević, tel. 021/340-706