Natječaji

KARLOVAČKA 5

Traže se ponude za sanaciju krovne terase

Broj za dostavu ponude: 3/23.
Predstavnik suvlasnika: Ana Jadrić
Rok za dostavljanje ponuda: 17.1.-31.1.2023.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Serdarević, tel. 021/340-706