Natječaji

KRLEŽINA 22

Traže se ponude za sanaciju male terase

Broj za dostavu ponude: 2/22.
Predstavnik suvlasnika: Josip Grubišić
Rok za dostavljanje ponuda: 16.1.-31.1.2023.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Josip Kerum, tel. 021/340-705.