Natječaji

KROZ SMRDEČAC 35

Traže se ponude za sanaciju krovne terase

Broj za dostavu ponude: 11/23.
Predstavnik suvlasnika: Silvana Tokić
Rok za dostavljanje ponuda: 20.1.-6.2.2023.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Serdarević, tel. 021/340-706